Aktualności

PRZEKAŻ 1% PODATKU NA DZIAŁALNOŚĆ GROMADY!
NR KRS: 0000291419
CEL SZCZEGÓŁOWY: HUFIEC JAKTORÓW - 8 GZ "BAJKOWA KRAINA"

Następna zbiórka
: 07.04.2018 r.
Miejsce: szkoła Podstawowa w Międzyborowie

Dokumenty

W tej zakładce znajdują się (i będą pojawiać się w razie potrzeby) odnośniki do dokumentów i plików.
Jeśli dziecko nie było obecne na zbiórce, na której rozdawane były przykładowo zgody na udział w danym wydarzeniu - będą one pojawiać się tutaj.

Formularz - Zgoda na wstąpienie do gromady zuchowej - każdy zuch, który pragnie wstąpić do gromady, musi oddać wypełniony i podpisany przez rodzica ten formularz (nie musi to się odbyć na pierwszej zbiórce, na której zuch się pojawi, ale proszę, by było to nie później, niż miesiąc po wstąpieniu do gromady).
Uwaga! Ankietę należy wypełniać z początkiem każdego roku szkolnego!

Karta zdobywcy chusty - karta z zadaniami do wykonania dla nowego zucha w naszej gromadzie, dzięki której będzie mógł otrzymać naszą żółto-niebieską chustę.

Karta zdobywczyni chusty - karta z zadaniami do wykonania dla nowej zuchenki w naszej gromadzie, dzięki której będzie mogła otrzymać naszą żółto-niebieską chustę.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz